Brooklynellose - Klovnsyken
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Kjemi Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Klovnesyken – Clownfish disease – Brooklynellosis

Klovnesyken eller mer korrekt; Brooklynellose, er en sykdom som affiserer en subgruppe av damselfiskene som kalles klovner. Dette er en protozoo-infeksjon (akkurat som hvitprikksykdommen Cryptokaryon irritans eller "fløyelssykdommen" Amyloodinium occelatum). Sykdommen bryter som regel ut på viltfangete klovner som har eller er i en stresset situasjon (fangst/transport/fjernet fra sin anemone). men den kan smitte over til oppdrett-klovner. Parasitten som lager sykdommen kalles Brooklynella hostilis.

Symptomer

Skinnet får ofte sår og i tillegg ser man at klovnen er dekket med et gråhvitt slimlag. Fisken står ofte høyt i vannsøylen og gisper. Den spiser lite eller ikke og virker etter hvert slapp. Fargen blir blekere. Ca 1 –2 dager etter at man har oppdaget at fisken ikke er frisk, er den som regel død. I det hele tatt kan symptomene absolutt likne på symptomene ved Cryptokaryon infeksjon. Andre fisketyper kan også affiseres, f.eks. keisere, kirurger, sjøhester. Men klovner er det vanligste. Sikker diagnostikk kan gjøres ved å ta skrap av slimet få fisken for deretter å kikke etter parasitten i mikroskop. Den er karakteristisk nyre- eller hjerteformet. Den har typisk en stor oval makrokjerne samt flere runde små. Inni (endoplasmatisk) ser man flere organeller og på den ene siden et kraftig festeorgan.

Behandling

I motsetning til A. Ocellatum og C. irritans, vil kobbermedikasjon ikke ha effekt mot Brooklynellose.

Unngå mye av Brooklynellose-problemet; Kjøp oppdrettsklovner i stedet for viltfanget. Da er nesten hele problemet løst.

Som en god regel skal alt i karantene før dyrene slippes oppi hovedkaret. Også denne gyllne regel gjelder for klovner. Når det gjelder faren for Brooklynellose anbefales det 14 dager karantene. men skal man sikre seg unngåelse av andre parasitter er 1 mnd. en god regel uansett.

Ferskvannsdip. Dette er en god metode ved protozoo-infeksjon. 4-5 minutter i pH- og temperaturkorrigert ferskvann er en god forsikring. Gjør dette til en vane ved en hver nyinnkjøpt fisk som en forebyggende behandling.

Hvis allikevel Brooklynellose skulle blomstre opp i karantenekaret (eller hovedkaret), må man ty til medikasjon. Formalin-dip (formaldehyd) synes å være en effektiv kur. Bruk 1 ml til 3,78 liter vann av en konsentrasjonsløsning på 37%. Varighet på dyppet er 15 og helt opptil 30 minutter. Følg med underveis og se om fisken har det bra eller stresser. Ha gjerne en luftestein boblene i dyppekaret samtidig.

 

Bilder av Amphiprion percula med pågående Brooklynellose

Fisken døde 2 dager etter synlig utbrudd av sykdommen. 2 andre klovner ble smittet også og døde. 1 klovn syntes å være motstansdyktig og fikk ikke sykdommen. Alle andre fisker (sommerfuglfisk, kirurger, andre damselfisker) i karet ble ikke affisert.