Brown jelly
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Kjemi Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Brown jelly

 

Hva er ”Brown jelly”?

På enkelte koraller kan det plutselig dukke opp et brunlig slim som raskt øker i omfang. Dette er ille! Her må du handle raskt, ellers mister du hele korallen i løpet av timer/dager. Brown jelly er en infeksjon. Trolig av en protozo eller / og bakterier. Protozoen Helicostoma nonantum har ofte blitt identifisert i brown jelly –materie. Enkelte små ormer har også blitt identifisert i slimet. Det synes altså som om flere mikroorgansimer jobber sammen og ”fortærer” korallen til den sikre død. Ofte kan utøsende faktor være et fysisk skade. Ta minst mulig på korallen! Jo høyere temperatur i vannet, jo større risiko. I sær over 27 grader synes dette å bety en viss rolle. Hyppigst sees ”brown jelly”-infeksjon på artene Euphyllia, Goniopora, Acropora, men er ikke begrenset til bare steinkoraller. Xenia elongata er også kjent for å bli affisert. Unngå å få brown jelly på noen av de andre friske  korallene i akvariet - det kan smitte over!

 

Behandlingsforsøk mot brown jelly

-         Er et kun en gren av f.eks. en steinkorall som er affisert? Brekk av greinen (husk å brekk av langt nok ned) og kast denne. Moderkorallen kan da lege sine sår uten at ny affeksjon kan restarte. Men sikker er man ikke.

-         Ta korallen ut av akvariet. Skyll korallen i en bøtte med litt saltvann slik at man ser at slimet faller av. Putt korallen i et annet akvarium (karantenekar) med god sirkulasjon og god vannkvalitet. Kryss fingrene! Husk samme temperatur på vannet.

-         Selv har jeg skylt korallen (en Euphyllia ancora) i en bøtte med saltvann tilsatt rikelig med jod (20-30 ml av flytende jodløsning fra Salifert). Dette var absolutt vellykket. Jod virker bakteriedrepende. Husk samme temperatur på vannet. Andre forfattere sverger til Lugols jodblanding – 1 dråpe fortynnet i litt akvarievann som pensles eller dryppes på affisert område.

-         Noen forfattere sverger til et ferskvannsdip på steinkorallene. Ferskvannet til pga stor osmotisk forskjell drepe mikrobene. OBS: Ikke mer enn 1 minutt da steinkorallene ikke tåler lengre tid. Blir det for lenge får man i hvert fall brown jelly! Husk samme temperatur på vannet. Bløtkoraller egner seg dårlig for ferskvannsdip.

-         Er man veldig avansert kan man smøre eller pensle på antibiotika på korallens affiserte område. Skyll alltid vekk det brune slimet først. Aktuelt antibiotika som har vært prøvet med suksess er blant annet kloramfenikol (som i humanmedisinen brukes mest i øyedråper ved øyekatarr).

-         Fisk slik som mandarinfisker og Pseudocheilinus hexantaenia (Six line wrasse) kan spise protozoer og kan være en ide å anskaffe som evt. et forebyggende tiltak mot protozoo-problematikk. Hvor vidt de kan gjøre en effektiv jobb når brown jelly er på ferde er vel mer usikkert.