Cyanobakterier
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Kjemi Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Cyanobakterie – den røde slimalgen

Cyanobakterien (CB) er verken helt en alge eller bakterie, men noe midt i mellom. Ofte kalles typen organisme også blå-grønne alger (der av navnet "Cyano"), men ikke alle er blågrønne i fargen.Cyanobakterien er viktig økologisk sett da CB har evnen til å fange opp nitrogengass – se HER for utfyllende informasjon. CB har evnen til å lage oksygen ved hjelp av fotosyntesen. Noen forskere mener at denne type organisme er en av de eldste på jorden og at uten denne hadde det ikke vært en atmosfære med oksygen i og dermed intet annet liv på jorden.

CB kan på kort tid fullstendig dekke all sandbunn, levende stein og evt. også koraller. Fargen er oftest rødbrunlig men kan altså ha grønn-blå farge også. Årsaken til en slik oppblomstring er en opphopning av organisk materiale i karet. Det vil alltid være Cyanobakterie tilstede i et akvarie. Gjerne på steder med dårlig vannsirkulasjon. Der kan det hope seg opp en del avfallsstoffer som bakteriene koser seg med... Blant annet nokså vanlig på roten av en bløtkorall, i sær Sacrophyton species. Poenget er altså å forhindre en synlig oppblomstring.

Fjerning av Cyanobakterien

bulletEn god skumming er viktig for å forhindre eller begrense en oppblomstring. På denne måten fjernes overskudd av løst organisk materiale i vannet. Dette er klart den viktigste faktoren.

 

bulletGenerelt forsøk å holde forurensningsnivået på et minimum.  Dvs. helst ikke målbar konsentrasjon av nitrat og fosfat med vanlige akvarietester. Begrens nitrat og fosfat i systemet. Kullfiltrering kan bidra i positiv retning. Hyppige og gode vannbytter vil også begrense mengden av oppløste organiske materiale i vannet.

 

bulletNår man oppdager cyanobakterien lønner det seg å fjerne den manuelt, f.eks. ved hjelp av en hevertslange
bulletSørg for å også fjerne synlige avfallsstoffer - detritus med en slamsuger.

 

bulletSørg for bedre sirkulasjon i områdene hvor cyanobakterien har oppstått.
bulletSett inn noen forstyrrende elementer. Gravende sjøstjerner, sjøpølser, eremittkreps som flytter sandbunnen samt gravende fisk som sandspisende gobier og muller kan hjelpe. Cyanobakterien liker ikke å bli forstyrret!
bulletHvis man har grov sand i akvariet, kan det ofte være lurt å bytte til finkornet sand, såkalt "sugarsized sand". Den finkornede sanda pakker seg bedre enn grov sand, slik at partikler blir forhindret i å synke ned mellom sandkornene og bli næring for uønsket algevekst. De små sandkornene i den fine sanden vil også være mer i bevegelse enn grove sandkorn (pga. vannstrøm og annet), noe som bidrar til at cyanobakterien ikke så lett får "fotfeste". Se HER for utfyllende informasjon om sandbunn.
bulletCyanobakterien trives best ved lav pH. Kalkvannstilsetning er fordelaktig. Se HER for utfyllende informasjon om pH-regulering i et korallrevsakvarium. Prøv å holde pH-verdien over 8,0 hele døgnet.bulletBåde de vanligste sneglene i akvariet vårt som Astrea og Turbosnegle spiser CB. Det gjør også planteetende fisk.

 

bulletDet finnes også medikasjon for fjerning av CB (erythromycin), men dette anbefales ikke da CB kun er et symptom på at vannet inneholder for mye næringsstoffer. Samt at et antibiotika vil drepe også andre viktige organismer og forrykke den økologiske balansen i karet.