Diatomer
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Kjemi Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Diatomer – Brunalger / kiselalger

Diatomer er gyldenbrune alger man kan se på glass og sandbunn. Ofte som en tynn film på overflatene, men det kan vokse i tykke lag også. Oppblomstring er nærmest obligat i et nystartet korallrevsakvarium. Som regel forsvinner denne oppblomstringen av seg selv etter noen uker (da er alt silikatet oppbrukt av algene og da dør de). De finnes naturlig i alt saltvann. Silikat, lys og nitrat er viktige bestanddeler i akvariet for at diatomene skal overleve. Silikat kommer inn i akvariet via ferskvannet som benyttes som etterfylling for fordampning eller når vi lager kunstig saltvann. Så hvis man har et kontinuerlig brunalgeproblem, må man tenke på tilstadighet tilførsel av silikat eller nitrat.

Hvordan fjerner man de brune algene?

Silikat kan fjernes ved at man kjører ionefiltrering på vannet. Revers osmosefiltrering er noe mer usikkert. Pass på at den kunstige saltmiksen er fattig på silikat – se innholdsfortegnelse! I tillegg er de stoffene som brukes for å fjerne fosfat fra akvarievannet (for eksempel RowaphosÒ - jernbasert fosfatbinder) en god silikatfjerner. Fjernes silikatet, har algene ikke mulighet for å vokse og de vil forsvinne. Imidlertid er det ikke bare positivt å fjerne all silikat i et akvarium da silikat også har noen viktige funksjoner. Blant annet er flere invertebrater, svamper og planter avhengig av silikat for optimal funksjon.

Nitratnivået må holdes lavt. Se HER for tips.

Også fosfatnivået er gunstig å holde lavt. Se HER for tips.

Kjør lystiden litt kortere – ca 8-9 timer for en periode. Sørg for at du bruker riktig lys – både intensitet og fargetemperatur (Kelvin).

De vanligste sneglene i saltvannsakvariene, for eksempel Astrea eller Turbo sneglene spiser brunalgene og er en god investering.

Fra glasset fjernes de brune diatomene ved å skrape ruta i ny og ne!