Jod
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Jod - I  og saltvanssakvaristikk

Først litt basic kjemi

I engelsk engelsk litteratur brukes ordet Iodine (I2) for å beskrive fritt eller ubundet jod. Jod er et grunnstoff med egenskaper liknende andre halogener (som f.eks. klor og Brom). Dvs de mangler et elektron for å få fullt sitt elektronskall . Dette betyr kort og godt at jod gjerne binder seg til andre stoffer som har et elektron for mye i sitt elektronskal. Jod forekommer vanligvis som I2 . Jod er vanskelig løsbart i vann, men bedre i alkohol.

Terminologi

Iodate (IO3)              = Jodat (norsk), salter av jodsyren HIO3

Iodine (I2)               = Jod (norsk), fritt eller ubundet jod

Iodide (I)                  = Jodid (norsk), forbindelse mellom jod og et mer elektropositivt stoff, som regel et metall eller med hydrogen som hydrogenjodid (HI)

For å gjøre det litt greiere med jodforbindelsene kan vi ta et annet mer kjent hallogen til sammenlikning:

Klorat (chlorate)            = ClO3 – som ugresssalt KClO3

Klor (chlorine) – Cl2        = klorgass

Klorid (chloride) – Cl       = som koksalt NaCl

 

Skal vi tilsette jod i korallrevsakvariet vårt? - Det meste vi vet om jod i saltvann er fra hobbyister og produktutviklere og meningene er sprikende og tildels motsatte

Her er sitater hentet fra andre nettsider vedrørende jodtilsetning i korallrevsakvariet. Forvirringen er stor:

bullet”The roles of iodine and iodide are somewhat confusing in marine aquariums. ”
bullet”Most litterature on the subject found in aquarium books and magazines is pretty vague.”
bullet”There is no 100% agreement over whether iodine should or should not be added”
bullet”There have been no true scientific studies to verify the necessity or lack of necessity for adding iodine”

Her er svaret til 2 "eksperter" fra et forum i Reef Central Online Community for Reef Aquarists som mener jodtilsetning har lite for seg:

bullet

”When a few really devoted litterature searches came up empty, I stopped adding iodine… I couldn’t see any difference at all…”

bullet

 ”Today I think I have one of the most extensive coral litterature collections around - better than universty libraries… I have scoured the litterature and have not found any reference to the requirement of corals for iodine.

bullet

”Nothing scientific relating to iodine in soft corals, Xenia, mushrooms, hard corals etc……Nothing at all. In fact, no suggestions, inquiries, questions raised, hints, suppositions, or even artifacts in other experiments regarding iodine use or uptake.”  

Men det er slettes ikke sikkert at disse eksperter har helt rett. De har mange hobbyakvarister mot seg. Vi skal se på en del pro-argumenter også i løpet av denne artikkelen.

Jod og korallrevsakvaristikk

Første gang jod ble nevnt som et tilskudd til vannet i akvariet var av Peter Wilkens på slutten av 80-tallet. Det ble først brukt i Europa (Tyskland), senere USA.

Jod er antimikrobielt

Jod er også godt kjent i humanmedisinen. Her er det brukt som et antibakterielt middel - tidligere hudvask før kirurgiske inngrep inneholdt jod.

Det er kjent at lokal applikasjon av jod på hud dreper bakterier og protozoer (parasitter).

Tilsvarende kan kanskje jod virke på andre dyr (koraller) også. Jeg har selv dyppet en korall med "brown jelly" (= en infeksjon) i et jodbad i noen få sekunder. Infeksjonen stoppet opp og korallen klarte seg. Denne "jod-dip" er beskrevet av andre i akvarielitteratur. Derimot vil for mye jod dreper ikke bare fiendtlige mikrober, men også normal og snill mikrobeflora og dermed nedsettes immunforsvaret til dyret.

Jod i sjøvann

I naturlig sjøvann er jod tilstede i en konsentrasjon på 0,06 mg/L (0,06 ppm (parts pr. million) eller 0.44 x 10-6 mol/kg). I naturlig sjøvann danner jod et kompleks med kalsium (både jodid og jodat) - et kalsiumsalt

Hvorfor faller jodkonsentrasjonen i akvarievannet etter hvert ?

En kjent sak for akvarister er at jodkonsentrasjonen blir lavere etter hvert i karet. 

bulletÅrsaken til dette er at jod fjernes raskt fra tanken pga skumming . Av noen anbefales det å stoppe skummeren noen timer etter tilsetning av jod.
bulletI tillegg tapes jod ved filtrering, i sær kullfiltrering. Unngå kullfiltrering rett etter tilsetning, ellers tilsettes jod til ingen nytte for dyra da det festes til kullet straks! 
bulletEn annen grunn til tap av jodnivået skyldes bruk av ozon hos noen akvarister som sverger til denne metoden å rense vannet for mikrober. 

Hvorfor er det viktig med jod? Det hevdes at jod er gunstig for en del prosesser i korallrevsakvariet

Mange hevder at jod er viktig for sunn og god vekst av invertebrater og alger. Både brune og røde alger. I tillegg bedres immunsystem hos koraller og jod spiller en rolle m.t.p. fargen til koraller og alger. Jod er beskrevet å være med i korallens beskyttelse mot UV-stråler ved at det lages et UV-beskyttende pigment. Alf Nilsen fant en sammenheng mellom jodmangel og bleknete koraller i sitt eget akvarium. Koraller som "lider av lyssjokk" kan bli helbredet ved tilførsel av jod. Evnen til å tilpasse seg lys igjen ble opparbeidet. Det er trolig slik av jod "avgifter" aktive oksygenderivater som dannes ved fotosyntesen. Dette hindrer avbleking av koraller (Delbeek & Sprung). Man må heller ikke glemme at zooxanthellae er alger. Disse lever jo inne i korallene og sørger for at mange koraller ernæres og får pigment. Altså er algene som er svært viktige for mange koraller (symbiose) også muligens en nyttiggjører av jod.

Det hevdes at enkelte invertebrater også er mer følsomme for lavt jodnivå i akvarievannet. Eksempler på dette er Xenia, Anthelia, Clavularia, skiveanemoner. Det sies at jo mer bløtkoraller man har, jo mer jod må tilsettes og at jod er viktig for langtidsoverlevelse av steinkoraller. Jod også viktig bestanddel i skjelettet til Gorgonia sp. (Ciereszko et Karns, 1973).

Det påpekes fra noen at jod er viktig for reker og hummer da jod er nødvendig for dyr som skal skifte skall.

Uten jod klarer de ikke skallskiftet og de kan dø.

Hva slags type av jod skal man eventuelt tilsette?

Her er litteraturen i bøker og på internett veldig sprikende.

En av akvarieutstyrsprodusentene (Salifert) hevder hardnakket følgende:

"Det er en misforståelse hos mange akvarister at det er mest av jodid i saltvannet. Egentlig er det mest av jodat og kun litt jodid tilstede. Tester som ikke kan måle jodat er ubrukelig fordi mesteparten av jodid i en akvarietank raskt vil omdannes til jodat. Dermed vil en test som kun måler jodid måle en falsk lav verdi. En god test bør kunne måle alle formene for jod. Studier har vist at tilførsel av jodid kan virke skadelig på flere biologiske forbindelser. Det er derfor lite gunstig å tilsette jodid (som for eksempel kaliumjodid som er vanlig i handelen). Jodtilsetning bør imitere vanlig sjøvann og bør bestå av mest jodat og litt jodid."

Andre hevder imidlertid stikk motsatt:

"Jodid-ionet (I-) regnes som den mest biotilgjengelige formen av jod. Noen hevder derfor at KI er en bedre metode å tilføre jod på enn Lugols løsning. I2 brytes ned til I- og IO3 i akvariet. Jodat (IO3) akkumuleres i systemet !! IO3 kan imidlertid omdannes til I- ,men v.hj.a. nitrat reductase som fra før av er overbelastet i et akvarie. I- regnes som biotilgjengelig, men ikke jodat."

Andre mener at det er en fordel å tilføre jod som et kalsiumsalt fordi man da unngår forrykking av ionebalansen (som det ville blitt ved tilsetning av kaliumjodid eller natriumjodid). Den vanligste måten å tilføre på i dag er kaliumjodid (Sprung)

Mine konklusjoner – Anbefalinger vedrørende jodtilsetning i saltvannsakvariet

Ettersom man leser litteratur om jod og saltvannsakvaristikk blir man mer og mer klar over at det er like mange meninger som det er saltvannsakvarister. Og hvem som har rett vedr. om man skal tilsette jod eller ikke og hva slags type jod man skal tilsette synes jeg er vanskelig å avgjøre.

Jeg nevner igjen en del sitater for å understreke hvorfor man blir totalt forvirret av å lese forskjellig litteratur om jodtilsetning i korallrevsakvariet:

bullet"Jod er helt unødvendig å tilsette - ingen vitenskaplige bevis foreligger for at dette er riktig å gjøre. Selv kuttet jeg dette ut i 1995". (Eric Hugo)
bullet"Jod er viktig for vekst, helse og farge på koraller" (Delbeek & Sprung)
bullet"Jodid-ionet (I-) regnes som den mest biotilgjengelige formen av jod. Jodat (IO3) akkumuleres i systemet !! I- regnes som biotilgjengelig, men ikke IO3 "(Eric Edelman)
bullet"Det er en misforståelse hos mange akvarister at det er mest av jodid i saltvannet. Men egentlig er det mest av jodat og kun litt jodid tilstede" (Salifert)
bullet"Tester som ikke kan måle jodat er ubrukelig fordi mesteparten av jodid i en akvarietank raskt vil omdannes til jodat. Dermed vil en test som kun måler jodid måle en falsk lav verdi. En god test bør kunne måle alle formene for jod ". (Salifert)

Dette er jo svært frustrerende og jeg tenker derfor på følgende måte som en slags retningslinje for meg selv (men om det er riktig vet jeg ikke!):

bulletMan må spørre seg selv hva man tror mest på etter å ha hørt de forskjellige meningene om jodtilsetning.
bulletI naturlig sjøvann er jod tilstede i en konsentrasjon på 0,06 mg/L. Å imitere dette kan da ikke være usunt! Hyppige bytter med naturlig sjøvann høres derfor fornuftig ut og vil kanskje være alt jod som trengs å tilsettes.
bulletMåle jodkonsentrasjoner kan være fordelaktig, men synes ikke så veldig nødvendig.
bulletTrolig fornuftig å tilsette for lite enn for mye jod hvis man i det hele tatt skal tilsette jod.
bulletMister korallene farge og lysforholdene er bra kan jo en dose med jod forsøkes.

Med andre ord: Bytt vann i ny og ne og gi jod kun på indikasjon!!