Kalkmikser
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Kjemi Sand og stein Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Kalkmikser

En annen metode enn dryppemetoden for tilsetting av kalkvann er via en kalkmikser.

Prinsipp

Kort fortalt er dette en lukket beholder fylt med kalkvann. I bunn er en liten mikser som sakte og forsiktig beveger vannet og "bunnslammet" slik at vannet er mettet med kalsium. Med bunnslam mener jeg egentlig kalsiumhydroksid som er det hvite stoffet man kjøper for å lage kalkvann.

Typer av miksere

Mikseren kan f.eks. være en liten sirkulasjonspumpe eller en magnet som svirrer rundt. Ulempen med en sirkulasjonspumpe er at den fort går tett. En annen måte er å bruke en liten luftpumpe som det som mikser vannet. Dette er også en dårlig løsning da man får tilført CO2 på denne måten via luften og dermed øker kalsiumkarbonatutfelling. Den beste løsning for å mikse vannet er nok en magnetmikser eller en elektrisk mikser av noe slag.

Hva er fordelene med en mikser kontra dryppemetoden

bulletGenerelt kan man si at en kalkmikser har en fordel ved at kalsiumkonsentrasjonen i vannet blir høyere. Inntil 3 gram kalsiumhydroksid kan bli løst/liter i motsetning til 1,5 i vanlig lagd kalkvann med dryppemetoden. Litt avhengig av karets størrelse og mengde fordampning kan dette være nok til å opprettholde kalsiumnivået i karet!!
bulletI tillegg kan den overlates til seg selv (i noen dager !!), men ulempen er også her at den kan gå tett i miksesystemet og må renses regelmessig (hver 14. dag ?).

Hvordan kobles en kalkmikser til systemet?

Den vanligste måten å bruke en kalkmikser på er at man kobler den i serie med et vannreservoar eller direkte fra vannkranen i huset.

1) Brukes et vannreservoar må jo dette fylles opp regelmessig manuelt. Helst brukes revers osmose og ionefiltrert vann til dette. Vannet fra reservoaret føres over i kalkmikseren via en liten sirkulasjonspumpe som skrus av eller på av en vann-nivåføler som er passert i sumpen (eller karet hvis man ikke har sump). Når noe vann føres over i kalkmikseren, vil jo noe renne ut. Dette vannet er overmettet kalkvann som renner ned i sumpen/karet.

 

2) Vannet kan tas direkte fra en åpen vannkran. Vannet filtreres via revers osmose og ionefilter. En magnetventil styres av en vann-nivåføler i sump/kar og vil åpne eller lukke for vanntilførselen. Når den åpnes vil vannet strømme inn i kalkmikseren og øverste lag av kalkvannet i mikseren vil flyte over og ned i sumpen / karet.