Magnesium
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Magnesium (Mg) og saltvannsakvaristikk

Magnesium er det 3. vanligste ionet i sjøvann etter natrium og klor og 3 ganger så konsentrert som kalsiumionet.

Funksjonen til magnesium i sjøvann – hemmer utilsiktet kalsifisering.

Magnesium har en viktig funksjon i sjøvann og i akvarievannet når det gjelder kalsifiseringen (dvs. dannelse av kalsiumkarbonat som byggesteinen for skjelettet til korallene).

Sjøvann er egentlig "overmettet" med kalsium og skulle normalt ha blitt felt ut i vannet. Utfelling betyr at et stoff som befinner seg oppløst i løsningen går over til et fast stoff og drysser ned på bunn som et bunnlag. Kalsium skulle altså ha blitt felt ut som kalsiumkarbonat (=marmor) i sjøvann, men gjør dette ikke. Årsaken til dette er magnesium (Mg).

Populært sagt vil magnesium legge seg over den begynnende kalsiumkarbonatutfellingen som et "tynt teppe". Magnesiumen vil dermed hindre ytterligere kalsifisering. Hadde det ikke vært for denne funksjonen til Mg, ville den abiotiske (dvs. ikke-levende) kalsifiseringen som kan skje i havet og i akvariet ha "stjålet" for mye kalsium og karbonat slik at verdiene til kalsium og alkalinitet ville blitt alt for lave. Kalsifiseringen blir på en måte kontrollert av Mg og skjellettet til korallene blir bygd opp i kontrollerte former av bl.a. kalsium, karbonat og magnesium m.fl.. F.eks. kalkalger inneholder magnesium i over 1% av sin vekt.

I tillegg brukes Mg i en rekke biologiske reaksjoner i både fisk og korallers organisme.

Hva er riktig Mg-nivå i karet?

I sjøvann er Mg-nivået på 1280 ppm (parts pr. million). Man anbefaler derfor å etterlikne naturen med å ha verdier mellom 1200-1400, helst 1250-1350 ppm.

Har du problemer med lavt kalsium- og alkalinitetsnivå og du har sett rikelig med kalkavleiring på utstyret?  Da kan magnesiummangel være årsaken.

Nettopp fordi magnesium har denne "kalsifiseringsbeskyttende" rollen vil magnesiummangel føre til betydelig kalsifisering = utfelling av kalsiumkarbonat i akvariets utstyr etc.. Dermed tapes kalsium og karbonat fra vannet og kalsiumverdien og alkalinitet faller.

Tilsetning av Mg

Tilsett Mg enten som pulverform eller væske. Det finnes forskjellige typer på markedet. Unngå for raske økninger – ikke mer enn 100 ppm økning pr. døgn pga fare for urenheter i Mg-blandingen.

Andre tilsetningsmåter:

I tillegg vil man få rettet opp Mg-verdiene hvis man gjennomfører vannbytter. Naturlig sjøvann representerer et betydelig depot med Mg. Saltmiksene vi bruker for å lage saltvann inneholder også rikelig med Mg. Tropic Marineâ og Seachemâ sies å ha litt for lite av Mg i seg, mens Corallifeâ er sagt å inneholde for mye. I tillegg vil man kunne få Mg inn i karet ved å bruke kalkreaktor der grusen kan inneholde Mg. Små mengder Mg vil også være i div. tilsetninger for å høyne kasliumnivået (=urenheter i blandingen eller bevist tilsatt Mg fra produsenten). Også urenheter i kalsiumhydroksid til å lage kalkvann kan inneholde Mg, men i små mengder. Mg finnes også noe i fiskeforet, men i så små mengder at dette ikke utgjør noen forskjell i konsentrasjon.