Ostreobium
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Kjemi Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Ostreobium – en grønnalge som lever i steinkorallskjelettet

 

Ostreobium er en grønnalge som lever inni skjelettet til levende steinkoraller. Den befinner seg like under bløtvevet. Denne algen borer seg inn i skjelettet mens det gror. I et næringsfattig vann vil algen ikke lage problemer, men der det befinner seg opphopning av nitrat og fosfat vil algen trives. Algen vil da kunne påvirke kalsifiseringen (skjelettdannelsen) til korallen. Dette igjen medfører at vevet som ligger utenpå vil mistrives og forsvinner.

 

Fjerning av algen

Kun lave nivåer av nitrat og fosfat er eneste måte å holde algen i sjakk. Se HER og HER for nærmere innføring i nitrat og fosfat.