Temperatur
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Kjemi Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Temperatur

Koraller og dyr på korallrevet er avhengig av en viss vanntemperatur for å overleve. Det må ikke være for kaldt eller for varmt. Må dyret bruke ekstra energi på at temperaturen ikke er optimal, vil dyret på sikt ikke være så levedyktig.

Grense nedad for temperaturen

Som en hovedregel går grensen nedad på 20 grader C. Dette tilsvarer temperaturen man finner ved korallrevet Midway atoll som regnes som det nordligste av tropiske korallrev.

Grense oppad for temperaturen

De fleste korallrev som finnes i tropiske strøk har en gjennomsnittstemperatur på 27-28 grader C. Dette er varmere enn de fleste korallrevsakvarister har karet sitt i dag (i hvert fall i Norge). Denne temperaturen synes også å være den beste for at korallene vokser raskest. (Barnes et al 1995, Clausen og Roth 1975, Weber og White 1976, Coles og Jokiel 1977 og 1978, Highsmith 1979). Det er også slik at der temperaturen på vannet er 27 grader lever de fleste korallrev i verden i dag. M.a.o. anbefalingene på å holde 22-25 grader i akvariet som man ofte leser om i akvarielitteratur og på nettet er for lavt for de fleste korallrevsdyr og dette medfører stressede dyr og i verste fall død på sikt. Denne feilinformasjonen har nok oppstått ved at de første korallrevsdyrene som ble tatt i fangenskap ble tatt fra relativt kalde områder som Florida og Hawaii der dyrene i utgangspunktet lever i et mer kaldt miljø enn et optimalt et.

Her er en tabell og figur over forskjellige kjente korallrev og deres gjennomsnittstemperatur:

Temperaturer fra de enkelte korallrev
Rev Fahrenheit Celsius
Karibien
Belize
79.2 - 87.1
26.2 - 30.6
Indo-Pacific
Arno Atoll
82.7 - 87.2
28.2 - 30.9
Bikini Atoll
81.5 - 84.5
27.5 - 29.0
Enewetok
80.6 - 86.0
27.0 - 30.0
Great Barrier Reef
77.0 - 82.4
25.0 - 28.0
Guam
83.3
28.5
Johnston Atoll
82.0
27.8
Kapingamarangi
84.2 - 87.8
29.0 - 31.0
Pt. Moresby
83.1
28.4
Rabaul
84.7
29.3
Saipan
83.3
28.5
Tuamotu Archipelago
85.1
29.5
Ontoa Atoll
73.0 - 93.0
22.8 - 33.9

Den høyeste temperatur oppad for korallrevsdyr er 33 grader C hvor dyrene utsettes for denne temperaturen over tid. Såpass høye temperaturer kan allikevel av og til sees i den Persiske Gulf og noen atollers laguner (Brandon 1973, Glynn og D’Croz 1990, Fitt og Warner 1995, Lesser 1996).

Hva slags temperatur bør man holde i akvariet?

I utgangspunktet bør man jo etterlikne naturen mest mulig. Men kanskje det er lurt å legge inn en liten sikkerhetsmargin. Om sommeren skal det ikke mye til før man kan få faretruende høye temperaturer. Man blir mer utsatt hvis man fra før av har en "høy" temperatur i karet til vanlig. Den optimale temperatur er derfor allikevel ikke den beste, kanskje?

Konklusjon

Forsøk å holde temperaturen i korallrevsakvariet ditt på 24-28 grader C.

Referanser

Hentet fra artikkel av Ph.d. Ronald Shimek. What are Natural Reef Salinities and Temperatures…Really…
and Does It Matter?