UV-filter
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Kjemi Sand og stein Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

UV-filtrering i saltvannsakvaristikken

Hva er UV-stråler?

Ultrafiolette stråler er elektromagnetisk stråling som blant annet sollys, radiobølger, mikrobølger, røntgenbilder og infrarød stråling er det. Forskjellen ligger i forskjellige bølgelengder.

Ultrafiolett stråling er fotoner (lyspartikler) men kan også beskrives som lysbølger.

Det typiske for UV-lys er at bølgelengen er kortere enn synlig lys. Det vil si at det ikke kan sees. Men bølgelengden er lengre enn røntgenstråler igjen. Det lyset som har kortest bølgelengde og som kan sees er fiolett lys. Begrepet ”ultra” betyr ”over” og forteller altså at strålene er kortere enn det fiolette synlige lyset. På mennesker virker UV-lyset på den måten at vi blir solbrente og etter hvert brune (får pigment). På sikt kan det gi hudkreft. Det virker også til en viss grad varmende.

UV-lys

Kjent også under begrepet ”germicid bølgelengde” =Bakteriedrepende.

UV-lys kan inndeles i 3 typer

bullet

UVa Fra 315nm til 400nm

bullet

UVb Fra 280nm til 315nm

bullet

UVc Fra 200nm til 280nm

Hva slags bølgelengde gir UV-filtrene?

Lampene i alle UV-filtre gir UV-bølger i alle 3 bånd, men hovedsakelig med størst vekt på bølgelengde = 253.7nm. Denne bølgelengden har vist å gi størst effekt på mikroorganisme drap.

Hvem skal ha det UV-lys i akvariet sitt?

UV-filter er ikke en nødvendighet for saltvannsakvarister.. Men det fungerer som et godt supplement til annet mer nødvendig utstyr. I sær er UV-filtrering viktig for oppdrettere av fisk  da UV-lys hindrer infeksjon på fiskeegg. I tillegg kan det være nyttig for de som har mange kar i serie. UV-lyset vil da hindre spredning fra et kar til neste.

I tillegg kommer det en annen kategori akvarister, nemlig de som har dyre anlegg med ”vanskelige fisk”.

Hvorfor trenger man UV-filteret?

I et akvarie lever fisken i et begrenset miljø og det hoper seg opp matrester, ekskrementer, alger og mikroorganismer i vannfasen. Mekaniske og biologiske filtre vil ikke forebygge oppbygningen av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Derfor må disse begrenses mest mulig. UV-filteret dreper levende organismer i vannfasen. Når vann passerer gjennom et UV-filter vil mikroorganismer i vannet komme i kontakt med UVc stråling fra lampen.  

Hvordan virker UV-filteret?

Forskjellige mikroorganismer vil være mer eller mindre følsomme. Dette kommer ann på typen / arten av organisme.

De mest sensitive organismer, og dermed lettest å drepe, er en del bakterier og fototropiske organismer som oftest befinner seg i akvariet. Flaks for oss! De mest motstansdyktige mikroorganismene mot UVc  er protozoer som i motsetning til bakterier krever flere 100 ganger sterkere stråling for å drepe dem Eksempler på protozoer er

Cryptokaryon irritans og Amyloodinium occelatum. Generelt kan det sies at jo større organisme, jo større UV-dosering trenges.

Hva med alger – blir de drept også av UV-lys?

Frittflytende alger vil bli drept av UV-lys. På denne måten får vi en fin bieffekt av UV-strålene. UV filtrering gir dermed ”krystallklart vann”. Det er viktig å påpeke at det kun er de algene / bakteriene som går gjennom UV-filteret som blir drept. Alger og mikroorganismer på levende stein, glass eller sand vil ikke drepes.

Hvilke mikroorganismer vil vi ha bort?

Det er flere sykdomsfremkallende akvarium-mikroorganismer som kan kontrolleres ved korrekt UVc strålingsdose. Korrekt dosering vil dramatisk redusere muligheten for spredning av primære infeksjoner med Amyloodinium ocellatum og Cryptokaryon irritans. Disse 2 parasittene er jo de “hyppigste killerne” vi har i saltvannsakvaristikken. I tillegg elimineres / reduseres risikoen for sekundær bakteriell infeksjon som ofte er hovedårsaken til at fisken dør til slutt.

Hvordan tar UV stråling livet av hvitprikksykdom?

Amyloodinium og Cryptokaryon drepes kun i den frie vannfasen av sin syklus. UV-filteret vil ikke være virksomt mot parasittene på fisken eller i grus / på stein. Dermed vil reproduksjonen til parasitten ikke kunne skje i stor grad da syklusen blir delvis brutt i vannfasen.

Viktige faktorer for organismedrap med UV

·         Lampetemperatur. Det er viktig at lampen når en temperatur på 40°C , ellers blir mindre UVc stråling dannes og effekt  reduseres. Derfor er UV-lampen avskilt fra vannet som ellers ville ha avkjølt lampen.

·         Hvor mye vann er det ? Jo mer vann, jo kraftigere UV-stråling må til. Derfor må man se hvor mye effekt (Watt) lampen har.

·        Lampens levetid er vanligvis et ½ år. Etter dette avtar effekten.

·         Avstand mellom vannet og lampen. Jo lengre i fra, jo mindre effekt.

·         Hvis det er skittent inne i røret vil effekten gå drastisk ned. Man må vaske en gang i blant. Gjerne med eddik for å løsne kalkavleiringer.

·         Hvor lang tid vannet eksponeres for UV-lys , dvs kontakttiden vil være avgjørende for organismedrapet. Mikroben må få tid til å få  ”dødsstøtet”.

o        Rørets lengde. Jo lengre, jo mer kontakttid.

o        Pumpens effekt – ikke bruk sterkere pumpe enn anbefalt, ellers vil vannet gå for raskt igjennom.

·        Vannklarhet. Skittent / farget vann fra oppløste partikler vil absorbere UVc strålingen og dramatisk redusere effekten. Det er viktig at UV filteret derfor plasseres ETTER et filtersystem – f.eks når vannet skal opp igjen i akvariet fra sumpen. I et hvert akvariemiljø med fisk vil det (til tross for skumming) bli en gradvis oppbygning av fenolforbindelser og andre organiske fargestoffer. Dette kalles også ”yellow water syndrome” og vil også redusere UV effekten. Aktiv kullfiltrering eller ozon vil fjerne dette effektivt og gjør UV-strålene mer effektive.

Kan man overdosere med UV-stråler?

bullet

SVAR: Nei

Vannet kan ikke frakte eller lagre UV-energien.

Kan UV-filtrering skade fordelaktige nitritt nedbrytningsbakterier?

bullet

SVAR: Nei

Kun mikroorganismer / alger som flyter fritt i vannet blir drept. Bakterier i sand og på levende stein blir ikke berørt.

Kan man skru av og på UV-filteret?

bullet

    SVAR: Ja

Men flere start og stopper vil forkorte livet og effektiviteten til lampen. I tillegg vil dette gi mulighet for mikroorganismer til å blomstre opp i pauseperiodene. Derfor anbefales kontinuerlig drift.

Negative effekter av UV-lys

bullet

UV-stråling kan endre kjemisk struktur på visse stoffer. Derfor bør man unngå å medisinere i karet samtidig med UV-filtreringen.

bullet

Vedlikehold. Det er anbefalt at man 1 gang pr. mnd må vaske kvartsen inne i røret og rense for skitt. Tidsintervallet avhengig av hvor belastet / skittent vann som forekommer i akvariet. Eddiken brukes for å løse opp kalkavleiringer.

bullet

Ikke se mot UV-lyset – kan skade øynene

Konklusjon

UV-filtrering er et nyttig hjelpemiddel for å begrense eller forhindre et utbrudd med parasitter som Cryptokaryon eller Amyloodinium. Hvis først infeksjonen har skutt i været, vil UV-filtering ikke være nok. Har man litt ”vanskelige fisk” som er lett mottakelig, synes det fornuftig å investere i et UV-filter. Men noen absolutt nødvendighet er det ikke. Nyttige mikrober som ikke befinner seg i vannfasen vil ikke bli skadet av UV-filteret og den økologiske balansen i karet vil ikke påvirkes negativt.